'Ik geloof het wel' is het resultaat van een zoektocht van verschillende mensen naar een manier om mensen vrijuit met elkaar te laten praten over wat zij wel of niet geloven, over hun overtuiging en hun motivatie. 

Het project is ontstaan in 2015. Met succes zijn de afgelopen jaren diners georganiseerd.

Sinds september 2018 is ikgeloofhetwel onderdeel van de Vereniging Zingeven (KvK 72020059) die in het leven geroepen is om zingevingsprojecten te ondersteunen.

Robbert Jansen en Fransien Wolters waren in 2015 de initiatiefnemers van 'Ik geloof het wel'. Samen met de onmisbare hulp van anderen konden zij de eerste diners organiseren. 

'Ik durf het niet meer aan de orde te stellen'

 

Die uitspraak krijgt Robbert Jansen nog al eens te horen.


Door zijn beroep als dominee komt hij met verschillende mensen in contact: mensen die wel en geen lid zijn van een kerk en wel of niet kerkdiensten bezoeken.
Juist in moeilijke situaties (in een ziekenhuis / bij een sterfbed) willen bij al die verschillende mensen nog wel eens grote levensvragen bovenkomen. Regelmatig heeft iemand tegen hem gezegd: 'Ik geloof het wel'. Waar dat bij de één zoiets betekent als 'Ik geloof echt wel in God', betekent het bij een ander 'Ik houd kerk en geloof voor gezien'. Twee totaal verschillende dingen worden met dezelfde zin uitgesproken.

Dat kleine woordje 'het' in de zin 'Ik geloof het wel' wordt door verschillende mensen totaal verschillend ingevuld en beleefd. Toch merkte Robbert dat er ondanks die verschillen een gemeenschappelijk verlangen kan zijn om het bespreekbaar te maken.

Soms wordt erg lang gewacht voordat dat verlangen geuit wordt. Hij vroeg zich af of het ook mogelijk is het eerder ter sprake te brengen. De vraag is alleen: Hoe doe je dat? Hoe kun je luisteren naar wat die ander wel en niet gelooft zonder dat een verwijtende of overtuigende sfeer ontstaat?

 

Die vraag stond aan de wieg van het 'Ik geloof het wel'-concept.

 

Fransien Wolters heeft een verlangen dat mensen zichtbaar voor elkaar mogen zijn. Als contextueel hulpverlener begeleidt ze mensen die moeite hebben om zichtbaar te mogen zijn in wie ze zijn.

Door bepaalde vragen niet meer te stellen of er vanuit te gaan hoe de ander denkt, ontstaan er blokkades in een relatie. De relatie met elkaar wordt voorzichtiger. Het is jammer om te merken dat mensen daardoor een stuk vrijheid binnen de relatie missen. Fransien wil graag helpen om mensen hierin dichter bijelkaar te brengen. Dit houdt niet in dat het moet, maar dat het een mogen is. Je mag zijn wie je bent en hoe je denkt. Op die manier ontstaat er meer ruimte en begrip voor elkaar.