Datum diner Locatie
vrijdagavond 8 november 2019, 19u VOL
vrijdagavond 13 maart 2020, 19u 
Opende

fijne gesprekken op een heel andere manier dan we gewend zijn

 
Evert